Download pris
eksempel her
(+45) 86 54 00 16 Kontakt@ideren.dk

Trivselspolitik

Trivselspolitik Ide Rengøring

Formål:

Overordnet er formålet med at introducere en trivselspolitik, at sende et klart signal om, at Ide Rengøring er en arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel er i fokus. Samt at gøre Ide Rengøring til en arbejdsplads, hvor der er fokus på den enkelte medarbejders trivsel og generelle velbefindende.

Mål:

Målet med trivselspolitikken hos Ide Rengøring er at videreføre kulturen, hvor ledelse og medarbejdere i samarbejde, har fokus på at skabe rammerne for en god psykisk, fysisk og mental trivsel. En kultur, der blandt andet skal være medvirkende til at mindske sygefravær, undgå jobskifte og mistrivsel, og opnår større arbejdsglæde på arbejdspladsen.

Hos Ide Rengøring er der fokus på 3 overordnede guidelines til, hvordan vi gerne vil efterleve formål og mål med trivselsindsatsen. De 3 guidelines er udformet med afsæt i medarbejdernes tilbagemeldinger i den første trivselsmåling, gennemført foråret 2022.

Guidelines:

  • Social ageren
    • Vi bestræber os på, at Ide Rengøring skal være en arbejdsplads, hvor der ikke foregår sladder, mobning eller chikane af nogen art. Vi har en ordentlig omgangstone og behandler hinanden, uanset forskelligheder, med respekt.
  • Dialog
    • Vi bestræber os på, at uenigheder kan løses gennem konstruktiv dialog. Vi værdsætter ærlighed og opstår der uoverensstemmelser, mistrivsel eller andet, der har indvirkning på de generelle arbejdsvilkår kan disse løses gennem dialog. Lederne i Ide Rengøring står altid til rådighed for dialog og lader ikke uenigheder have indflydelse på din ansættelse.
  • Anerkendelse
    • Vi bestræber os på, at medarbejdere anerkendes for deres arbejdsindsats. En oplevelse af at ens arbejdsindsats anerkendes, er vigtigt for alle mennesker. Samtidig opfordrer vi til, at alle medarbejdere anerkender deres kollega for deres arbejdsindsatsen.

Hvem skaber trivsel:

Ide Rengøring har her udstukket retningslinjer for, hvordan vi gerne vil efterleve ønsket om god trivsel på arbejdspladsen. Det er dog et fælles ansvar, at løfte den opgave. Derfor må både ledere og medarbejdere tage del i at sikre et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø og gøre Ide Rengøring til en arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæde er en del af hverdagen.