Download pris
eksempel her
(+45) 86 54 00 16 Kontakt@ideren.dk

Personoplysninger

OPLYSNINGSTEKST VEDR. PERSONOPLYSNINGER

Denne oplysningstekst beskriver, hvordan dine personoplysninger behandles af Ide Rengøring ApS som dataansvarlig, som led i vores håndtering af kunder.

Ved at acceptere “Sådan behandler vi dine personoplysninger” samtykker du til, at Ide Rengøring ApS kan behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne formål.

Denne behandling omfatter udarbejdelse af kundeprofiler på baggrund af de beskrevne oplysninger med henblik på sagshåndtering af Ide Rengøring ApS.

Vores behandling af personoplysninger:Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er dit samtykke og vores mulighed for at kunne leve op til vores aftale med dig.

Opbevaring:Dine personoplysninger vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt for at leve op til aftalen med dig og at sikre os i forhold til spørgsmål om forældelse af mulige retskrav og efterlevelse af lov- og myndighedskrav om opbevaring.

Dine rettigheder:I forbindelse med behandlingen af oplysninger har du ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling vedrørende dine personoplysninger eller til at gøre indsigelse mod behandling samt retten til dataportabilitet. Du har ret til at trække dit samtykke til tilbage. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte sf@ideren.dk. Du har også ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.